Path:contents/newsview/93/46063-5-1-1.txt www.SiamTutor.com รับสอนพิเศษทุกสถานที่ ทั้งตามบ้านและที่สถาบัน
 www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

www.SiamTutor.com รับสอนพิเศษทุกสถานที่ ทั้งตามบ้านและที่สถาบัน

ร่วมส่งเรื่องราวดี ๆ คลิกที่นี่ ข่าวของท่านมีประโยชน์อีกมากมาย

SiamTutor รับสอนเป็นกลุ่มย่อยๆ หรือ ตัวต่อตัว อาจารย์ที่สอนได้แก่นิสิต จากสถาบันชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง จุฬา ฯลฯ อาจารย์ของเราได้รับการคัดสรรค์มาแล้วอย่างดี ว่ามีการสื่อสารที่ดีกับนักเรียน
โดยสถาบันของเรามีจุดเด่นคือ “อาจารย์ทำการสอนนั้น รู้จริงในเรื่อง นั้นๆ เช่น อาจารย์ที่สอนวิชา ฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์นั้นเป็น ผู้ที่ กำลังศึกษาอยู่ หรือ ศึกษาจบแล้วในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งการสอนแบบนี้นั้นจะมีข้อดีคือ นักเรียนจะได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน เนื้อหาวิชาการต่างๆ ว่า เรียนไปแล้วนำไปใช้อย่างไรได้บ้าง เนื่องจาก ผู้ที่สอนนั้น ได้นำเนื้อหาทางวิชาการ ทางทฤษฎี มาใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ทำให้นักเรียนไม่เกิดความน่าเบื่อหน่ายในการเรียน เพราะ ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเรียน”
 *****โดยหากเรียนกับอาจารย์ท่านใดแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่ถูกใจ เรายินดีเปลี่ยนให้ทันทีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย *****
รายวิชาที่รับสอน วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ดนตรี
การสอนตามบ้าน เปิดสอนทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น รับประกันความพอใจ เรียนไม่รู้เรื่อง เปลี่ยน คนสอนฟรี ! ทันที!
การเรียนที่สถาบัน : สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ www.Siamtutor.com

การสอนของเรานั้นจะเป็นการสอนโดยเน้นความเข้าใจ ไม่เน้นท่องจำ เนื่องจากเป็นการสอนที่คล้ายกับพี่สอนน้อง จึงทำให้นักเรียนของเราที่เรียน กล้าที่จะสอบถาม เมื่อเวลาไม่เข้าใจ มากกว่าที่เวลาที่เรียนกับอาจารย์ในห้องเรียน โดยมีเอกสารแจกให้ ฟรี !
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.siamtutor.com
หรือติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-754-1592, 02 – 276-6249 , Fax 02-277-9882

   
เรื่องราวและคำแนะนำดี ๆ คัดสรรมาฝากโดย siamtutor ( ณรงค์ศักดิ์ อัฏฐกรเมธา) บทความทั้งหมดของคุณ siamtutor
วันที่