www.eduzones.com : The Most Popular Education Site in Thailand   
 

ค่ายวิชาการ เรียนใน มช.

ร่วมเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจ คลิกที่นี่ กิจกรรมของท่านมีประโยชน์กับผู้ไม่รู้อีกมากมาย

ค่ายติว O-NET ,A-NET

(สอนเนื้อหาและสรุป concept .4-5-6)

โดยคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย

เริ่ม 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2551

                GENIUS HOME หรือ บ้านอัจฉริยะ เป็นอีกค่ายหนึ่งที่เรียกได้ว่า เป็นค่ายคุณภาพค่ายแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการรับประกันการรับจำนวนนักเรียนในจำนวนจำกัด ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัย พบว่า การเรียนการสอนที่ดีนั้น จำนวนนักเรียนต้องไม่เกิน 35คน/1ห้องเรียน จึงทำให้การสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนมีประสิทธิภาพ

            ดังนั้น บ้านอัจฉริยะจึงเล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดทำค่ายบ้านอัจฉริยะนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่ 2

ค่ายติว O-NET ,A-NET(สอนเนื้อหาและสรุป concept .4-5-6 )ประกอบด้วย

1.สอนเนื้อหาและสรุปเนื้อหา ม. 4-5-6

2.สอนโดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เท่านั้น

3.สอนเสริมเพิ่มเติมโดยรุ่นพี่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.แนะแนวการทำโจทย์ การแบ่งเวลา การอ่านหนังสือ การทำข้อสอบ โดยรุ่นพี่คณะต่างๆ ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันมาทุกวัน

5.เน้นเรียนอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง ไม่เครียด แต่ได้สาระเนื้อหาครบถ้วน

6.มีพี่ๆ staff ปี 1,ปี2 พาเล่น